Hans & Marion

Afscheid bij ‘t Olde Meestershuus

Tijdens de vergadering van 19 oktober heeft het bestuur van het Streek Historisch Centrum Slagharen afscheid genomen van het echtpaar Marion en Hans van Wely.

Hans begon acht jaar terug als gastheer bij het SHC. Na een hartinfarct vond Marion het tijd dat hij weer een zinvolle bezigheid ging oppakken. Al snel voelde Hans zich als een vis in het water. Als voormalig bankmedewerker was archief werk hem niet onbekend en later nam hij de coördinatie van de digitalisering op zich. Ook trad hij toe tot het bestuur van het SHC.

Marion begon een jaar later als haar ega als gastvrouw bij het SHC. In de loop der jaren nam ze meerdere taken op zich o.a. als redactielid van het kwartaalblad van het SHC de Posthoorn.

Beider geboortegrond ligt rond Arnhem en veel familieleden wonen in die regio. Daar ze beiden behoefte hadden dichter bij de familie te wonen verkochten ze hun huis en betrekken binnenkort hun nieuwe optrekje in hun streek van herkomst.

Het bestuur bedankte het echtpaar, bij monde van a.i. voorzitter Albert Jan Nijeboer, voor bewezen diensten en wenste hen een goede toekomst in hun nieuwe woon en leefgemeenschap.