LAATSTE NIEUWS

Van de bestuurstafel

OPENING MUSEUM

Op zaterdag, 1 april 2023 (en dat is geen aprilgrap) wordt het museum ’s middags om 14.00 uur, geopend door Linda Verschuur, wethouder van de gemeente Hardenberg. Vanaf 4 april 2023 kunt u dan van dinsdag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 16.00 uur, het museum bezoeken. U bent allen van harte welkom.

VERGADERING VRIJWILLIGERS

Op 15 maart 2023, om 19.30 uur starten we het seizoen met een vergadering van de vrijwilligers. Op deze vergadering wordt iedereen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, de roosters enzovoorts.

LEDENVERGADERING

Op 22 maart 2023, om 20.00 uur starten we het seizoen met een algemene ledenvergadering. Na de pauze zal onze secretaris een powerpoint presentatie laten zien over de natuur met als titel : WANDELEND DE NATUUR ONTDEKKEN

BESTUURSWIJZIGINGEN

Hennie Belt legt met ingang van dit seizoen zijn werkzaamheden als bestuurslid neer. Wel blijft hij de ledenadministratie verzorgen. Hennie, hartelijk dank voor je jarenlange inzet en we zijn blij, dat je de ledenadministratie blijft verzorgen.

Na jaren de financiële zaken voor ons Meestershuus te hebben verzorgd stopt penningmeester Linda Soer activiteiten op het gebied van de financiën. We zijn blij en dankbaar, dat Linda deze klus jarenlang voor ons allen verzorgd heeft. Wel blijft Linda beschikbaar voor drukwerkklussen. Het penningmeesterschap wordt met ingang van dit nieuwe overgenomen door Nienke Finke.

De komende jaren staan een aantal bestuurswijzigingen op stapel. Om de continuïteit van het bestuur van ons mooie museum te waarborgen, is het noodzakelijk, dat een aantal nieuwe bestuursleden worden gevonden. Gaat het wel en wee van ons museum u na aan het hart, meldt u dan aan als bestuurslid. Mocht u een geschikte kandidaat weten?? Schroom dan niet dit bij het bestuur te melden. In de praktijk kost dit over het algemeen maar een paar uurtjes in de maand.

JAARLIJKSE PINKSTER FIETSTOCHT.

Ook nu staat op de 2e Pinksterdag (29 mei 2023) weer onze jaarlijkse fietstocht gepland. Houd daar alvast maar weer rekening mee. Hopelijk hebben we qua weer wat meer geluk dan vorig jaar. Meer info over de tocht leest u te zijner tijd wel in De Posthoorn en op de website.

GRINDTEGELS

Bij de Haarslag hebben we nog een stapel gewassen grindtegels liggen. In overleg kunnen deze gratis worden opgehaald. Mocht u belangstelling hebben, meldt u dan even bij iemand van het bestuur.


Familie Nicholls uit Engeland bezoekt gedenkplaatsen in Hardenberg, Slagharen en Schuinesloot.

Een eerbewijs aan George William Rhodes, in leven 1e piloot van de bommenwerper Wellington DF 639.

Honderd jaar geleden op 27 september 1922 zag George Rhodes het levenslicht in Montrose Crescent in Zuidoost Engeland. Op 6 oktober 1942 kwam hij om het leven in Schuinesloot. Precies 80 jaar geleden. Data om nu in 2022 te gedenken.

De familie van George Rhodes is uncle George niet vergeten. Eerder was het Alan Ridgway die zeer geïnteresseerd was in het wedervaren van zijn gesneuvelde oom en kwam dan ook regelmatig naar de gemeente Hardenberg.

Toen hij hoorde over het herinneringsmonument in Schuinesloot besloot Alan om zijn verzamelde stukken over de gesneuvelde oom dáár tentoon te stellen waar hij het leven liet. In het museum te Slagharen. Door leden van het Streek Historisch Centrum (SHC) en de Stichting Activiteiten Commissie (SAS) was in 1995 t.g.v. 50 jaar bevrijding een monument tot stand gekomen voor de omgekomen bevrijders met elk jaar op 4 mei de dodenherdenking. In 2018 nam hij ook zijn tweelingbroer en zussen met hun partners mee.

Toen brak de corona uit en bleef het stil aan de overkant.

Dit jaar 2022 bracht een nicht van Alan een bezoek: Gina Nicholls. Niet alleen maar samen met haar man Richard Nicholls en hun vijf volwassen kinderen Christopher, Stuart, Rosalinde, Elaine en Felicity.

Dit zevental werd door Jan Everts en Reinder Sanders en hun echtgenoten ontvangen in het Oale Meestershuus met koffie. Ze waren benieuwd naar de vitrine met bijbehoren over hun oom die ze nooit in leven gekend hebben. Maar ook de rest van het museum werd door hen met grote interesse bekeken.

Bij de speciale Rhodes vitrine.
In het Achterhuus van het museum.
Bij het monument te Schuinesloot.
Links vader Richard Nicholls geflankeerd door zijn dochters Felicity (r) en Elaine (l) en geheel links Chris.
Rechts moeder Gina Nicholls met dochter Rosalinde en zoon Stuart.

Na een heerlijke lunch bij de familie Everts thuis vertrok het gezin Nicholls naar de oorlogsgraven in Hardenberg om daar bloemen te leggen bij het graf van uncle George Rhodes. Daar werden ze door Gert Weitkamp ontvangen. Zondagmorgen was het koffietijd bij Reinder en Janny Sanders in Schuinesloot. Daarna gingen ze gezamenlijk naar het monument waar ze in alle stilte al die namen lazen op de grote zwerfsteen. De namen van de bemanningsleden van de twee gecrashte vliegtuigen die in Schuinesloot neerkwamen. Tot slot bezochten ze de plaats of liever gezegd de omgeving waar de wrakstukken in ’42 terecht kwamen. Daar gaf Reinder Sanders toelichting over het gebeurde.

Het toestel met aan boord 1e piloot G.W. Rhodes, sergeant W.J. Howes (airbomber), sgt. G. Slater, sgt. J. Forbes en sgt. J. Forman was op weg naar Osnabrück om die stad te bombarderen. Onderweg belandde Rhodes in een luchtgevecht In de omgeving van Uelsen. Het toestel werd in brand geschoten een Duitse jager een Messerschmitt met de piloot luitenant Hans Krause. Het toestel keerde brandend terug, maar kwam niet verder dan Schuinesloot. Niemand van de bemanning overleefde de crash. Onherkenbaar verminkt en met brandwonden overdekt bleek het zelfs moeilijk de lichamen te identificeren. Alleen Slater had nog een metalen plaatje waarop zijn naam stond. Het duurde dagen voor elke naam vaststond.

Het slot van het bezoek was met de zondagse kost van de familie Sanders: soep met een broodje. De Engelse gasten lieten er geen gras over groeien en lieten het zich goed smaken.

Een heel nuttige bijkomstigheid tijdens de gesprekken was de aanwezigheid van Coby Everts die als lerares Engels alle taalproblemen oploste.