Laatste nieuws

Hoewel er nog veel mensen in het ziekenhuis liggen en ook nog een groot aantal op de IC’s lijkt het er toch op dat de vaccinaties er voor zorgen dat er een dalende lijn is in het aantal besmettingen. Daarom hopen we allemaal dat we onze werkzaamheden op termijn weer kunnen en mogen oppakken. De 1.5 meter richtlijn zullen we moeten handhaven.

Dat betekent dat het museum nog niet open kan voor bezoekers maar misschien is er na de zomervakantie meer mogelijk.

Een aantal mensen is bezig om het nieuwe registratiesysteem (de NAS) zodanig in te richten dat er goed mee gewerkt kan worden zodra dat weer mag. Deze vrijwilligers houden de bestaande regelgeving zo nauwkeurig mogelijk aan. Zodra zij het systeem gebruiksklaar hebben gemaakt, zullen we kijken wanneer we weer kunnen beginnen met b.v. het opzetten van MIJN STAD MIJN DORP. Dat zal de eerste stap zijn om t.z.t. onze informatie op het internet te plaatsen. We zullen de betreffende vrijwilligers dan, in een nog te plannen vergadering, informeren.

Inmiddels is er al wel het nodige werk verricht om het museum en de omgeving toegankelijker te maken. De oude grasmat is verwijderd, er is nieuwe grond aangebracht en er is sportveldengras ingezaaid. Het begint al mooi groen te worden.

De oude gereedschapswand is verwijderd, het gereedschap is gesorteerd op bruikbaarheid en er wordt bekeken of het gestraald kan worden. Na behandeling zal het opgehangen worden aan de afscheidingswand naast de Haarslag. Bezoekers die uit de Haarslag komen zien dan gelijk de nieuwe wand met gereedschap.

De straattegels langs en achter de Haarslag zijn opnieuw gelegd en er wordt gewerkt aan een nieuwe overkapping aan de nieuwe gereedschapswand.

Met deze verbeteringen hopen we het museum (nog) toegankelijker te maken.

We houden U op de hoogte wanneer we weer kunnen beginnen.

Namens het bestuur

Jan Everts