Laatste nieuws

Van de bestuurstafel

Op moment van schrijven zitten we, door het coronavirus, met ons museum nog steeds in een lockdown. Hoewel het erop lijkt dat de omikronvariant van het virus minder ziekmakend is, zijn de besmettingen nog steeds erg hoog. Als bestuur vergaderen we wel weer maandelijks, natuurlijk wel op gepaste afstand van elkaar. Ook hebben onze vrijwilligers, die foto’s inscannen, in De Haarslag de draad weer opgepakt.

Inmiddels hebben we de expositie “75 jaar bevrijding” weer opgeruimd. Helaas heeft door het coronatijdperk bijna niemand deze expositie kunnen bekijken. Dat is heel erg jammer, omdat er veel werk van gemaakt was.

Nu is een werkgroep al weer druk bezig met een nieuwe expositie voor het seizoen 2022 met het thema “De geschiedenis van Slagharen en omgeving”. We hopen dat we dit jaar wel weer open kunnen.

We moeten nu vooruit gaan kijken hoe we ons museum voor het publiek en de scholen weer kunnen openen. Ook zullen we onze vrijwilligers, de gastdames en de gastheren, binnenkort benaderen over de planning.

Op zaterdag 30 april om 14.00 uur zal het museum door de wethouder van cultuur en onderwijs, mevrouw Looman worden geopend, waarbij u van harte welkom bent. Op dinsdag 3 mei zullen de deuren van het museum weer voor het publiek worden opengesteld.

De jaarvergadering zal op 30 maart a.s. om 20.00 uur in De Haarslag worden gehouden. De agenda en het jaarverslag staan elders in De Posthoorn.

(Alles natuurlijk onder voorbehoud van het verloop van de maatregelen omtrent het coronavirus).

Met vriendelijke groet,

A.J. Nijeboer

(waarnemend voorzitter)