Ledenvergadering

Woensdag 30 Maart hield het Streek Historisch Centrum Slagharen haar jaarlijkse ledenvergadering.

Voorzitter Albert Jan Nijeboer heette alle aanwezigen hartelijk welkom  op deze speciale vergadering omdat er twee achtereenvolgende jaren geen ledenvergadering gehouden kon worden ivm Corona. Op de agenda stonden de gebruikelijke punten die op een jaarvergadering behandeld moeten worden zoals de notulen van de vorige vergadering en de jaarverslagen van 2019 2020 en 2021. Penningmeester Linda Soer gaf op de haar bekende wijze verslag van de financiële stand van zaken. Na de goedkeuring door de leden over het gevoerde beleid werd Jan Mulder verkozen als nieuw bestuurslid van de vereniging en afscheid genomen van Bert Oldengarm als bestuurslid. Ook Albert Jan Nijeboer werd voor een aantal jaren weer herkozen. De voorzitter gaf aan dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die een bestuurlijke taak op zich willen nemen.

Marietje Hertsenberg erelid SHC

Het belangrijkste punt van deze vergadering was het benoemen van Marietje Hertsenberg als erelid van de vereniging. Vanaf de oprichting is zij 11 jaar actief geweest als bestuurslid en in de beginperiode heeft zij heel veel mensen lid gemaakt van de vereniging. Ook is zij al meer dan 25 jaar schrijfster van artikelen in het kwartaalblad de Posthoorn. Redenen genoeg om haar tot erelid te benoemen. Zij was aangenaam verrast en vertelde er heel blij mee en trots op te zijn.

Na de officiële vergadering konden de aanwezigen genieten van het duo Een en Ander uit Zelhem dat met zang en cabaret de aanwezigen trakteerde op een gezellige avond.