Ledenvergadering 2019

Albert Jan Nijeboer opende de vergadering om 20:00 uur. Hij heette iedereen welkom met speciale aandacht voor de ereleden. Belangrijke mededeling in zijn toespraak vormde de gift van € 1500 uit het ‘Bemboom sport en cultuurfonds’.

Jaarverslag secretaris, verslag penningmeester en kascontrole werden geaccordeerd. Jan Everts accepteert een nieuw ambtstermijn als secretaris en Hennie Belt wordt benoemd als nieuw extra bestuurslid.

Bij de rondvraag bleef het stil. Tijd voor een tweede kop koffie.

Na deze pauze gaf historicus Jan Bornebroek een lezing over boerenmagie in Oost-Nederland. Boerenmagie omvat alles dat te maken heeft met volksgeneeskunde, onheilafwerende middelen en volksgeloof. Vanaf de prehistorie tot in de twintigste eeuw werd het dagelijkse doen en laten van de bewoners van deze regio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog veel voorbeelden aanwijsbaar, bijvoorbeeld gevel- en stiepeltekens, muurankers, oeleborden, heilsknopen en levensbomen om er maar een paar te noemen. Jan Bornebroek heeft hier een boek over geschreven: Boerenmagie, bron van ons gedachtengoed.