André’s Archief

Er wordt op u gerekend

Een aantal jaren geleden werd het museum verrast met een zevental multi mappen met daarin foto’s van huizen in Slagharen. Bij een aantal van die huizen werd ook beschreven wie daar woonden en hadden gewoond. Allemaal gerangschikt per straat. De ontwerper van de opzet van dat overzicht had als titel bedacht ‘Herinneringen aan Slagharen’. Oud-Slagharenaar André Flapper bood dat aan nadat er overleg was geweest met de toenmalige voorzitter en beheerder. De bedoeling was dat één en ander zou worden uitgebreid tot alle straten in Slagharen, Oud-Lutten, Lutten, De Krim (Halfweg), De Belte en Schuinesloot. Niet alleen de straten met de huizen maar ook gegevens over de kerken, de scholen en de verenigingen moesten er inkomen. Een aardige klus maar wel zinvol voor het nageslacht. Praktisch elke vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur werd eraan gewerkt door André Flapper bijgestaan door enkele enthousiaste vrijwilligers in de Haarslag achter het museum. Inmiddels zijn er tweeënveertig multi mappen min of meer vol gegevens. Maar het is nog lang niet compleet. André is helaas overleden maar het werk gaat door.

Oproep

Als u foto’s van uw woning hebt van nu en vroeger en/of gegevens van de bewoners, dan zijn die van harte welkom. Met name foto’s van die bewoners zijn erg welkom. Als u op een vrijdagmiddag langs komt dan kunnen de gegevens worden gescand. Als u denkt ik wil eerst wel eens zien wat de bedoeling is, prima, u ben van harte welkom. Ook de gegevens van alle kerken, scholen en verenigingen zijn nog niet compleet. Het gaat daarbij met name om foto’s met de namen van de mensen die daar opstaan. Te denken valt aan voorgangers, leerkrachten, leerlingen en besturen.

De opzet is om zo compleet mogelijk de geschiedenis van de omgeving vast te leggen. Uw hulp is daarbij van groot belang. Mocht u zeker willen weten of u terecht kunt op de vrijdagmiddag die u past, bel dan voor de zekerheid even met Jan Everts 0621802152.

Er wordt op u gerekend.