Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering d.d. 05-04-2018

Om 20:00 uur opende de waarnemend voorzitter A.J. Nijeboer de goed bezochte ledenvergadering. Na de plichtplegingen werden de notulen en verslagen van secretaris, penningmeester, kascontrole en begroting goedgekeurd. Adelheid Kleinherenbrink-Juurlink nam afscheid van het bestuur en kreeg lof en bloemen toegezwaaid. Als nieuw bestuurslid werd Hans van Wely unaniem gekozen.

Na het officiële gedeelte kreeg dhr. Robert Kemper, voorzitter Sallands erfgoed, het woord die een uiterst boeiende, leerzame en herkenbare videopresentatie verzorgde en vertelde over de bouwkundige en historische aspecten van boerderijbouw in de wijde regio.

Rond 22:00 uur sloot A. J. Nijeboer de vergadering af.