Vrijwilligersavond

Afsluiting museumjaar 2018

Vrijdag 26 oktober was de afsluiting van het museumjaar 2018.

Om 12.00 uur gingen de deuren van het Oale meestershuus dicht

Traditioneel was er vrijdagavond een bedankfeestje voor alle vrijwilligers.

Waarnemend voorzitter Albert Jan Nijeboer gaf in zijn welkomstwoord een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Hij bedankte de vele vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme, want zonder vrijwilligers heeft het museum geen bestaansrecht. Dankzij hun inzet hebben velen de weg naar het museum kunnen vinden. Zij konden genieten van de expositie over amateurkunst uit de regio en natuurlijk ook van het museum zelf met zijn vele bezienswaardige objecten. Veel bezoekers schreven in het gastenboek hun bevindingen op en daaruit blijkt dat het museum wel degelijk een nuttige functie heeft. Ook heel veel schoolkinderen brachten  een bezoek aan het museum. Het museum heeft ca. 830 leden, die allemaal het kwartaalblad “de Posthoorn” ontvangen met nieuws en wetenswaardigheden over het museum.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd vervolgens enthousiast meegedaan aan een aantal oud Hollandsche spelletjes, en de avond werd afgesloten met een bingo.

In november is het museum weer ingericht als het Sinterklaashuus, en in december zal het museum meewerken aan de kerstmarkt. Elke laatste vrijdag van de maand is er gelegenheid om”kiekies te kieken”. Het museum laat dan haar duizenden foto’s zien aan belangstellenden.

Fotoalbum gemaakt door Henk Taselaar