Kerstmarkt 12 december 2014

Wie had op vrijdagmorgen durven denken aan een kerstmarkt in Slagharen.

Harde wind tot windkracht 9, heel veel regen, hagel en onweer en overal afgelastte kerstmarkten.

Gelukkig werd het tegen de avond per uur beter met het weer, en kon alles doorgaan

Bij het museum waren heel veel figuranten in Charles Dickens stijl druk bezig met hun voorstelling.

Ook het publiek was niet thuis gebleven en kwam in grote getale genieten van de kerstsfeer bij het museum en op het kerkplein.

Al met al een geslaagde avond, met dank aan de organisatoren en de vele vrijwilligers.

 

 

Logees in het Sinterkloashuus in Slagharen

Zaterdag was het een komen en gaan in het tijdelijke logeeradres van Sinterklaas gelegen aan de Herenstraat in Slagharen. De kinderen werd gelegenheid geboden om even te praten met de grootste kindervriend van Nederland en zijn hoofdpiet. Ook was er een pepernotenpiet, muziekpieten, voorleespiet en kadopiet aanwezig. Ook konden de kinderen luisteren naar spannende verhalen van de voorleespiet. Maar ook werd de gelegenheid geboden om een kijkje te nemen in de mooie kamer waar de Sint ‘nachts in de bedstee slaapt.


 

Kiekies kieken 29/30 december 2014

Kiekies kieken, of een beetje moderner gezegd : fotoherkenning.
Op 29 en 30 december is er weer gelegenheid om de vele foto’s van het museum te bekijken. Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom!
In de Haarslag zullen we vele foto’s laten zien, en we willen graag dat U aangeeft wie er op deze foto’s staan. Of bij welke gelegenheid deze foto’s zijn gemaakt
Ook zullen een aantal vrijwilligers bezig zijn met het bewerken van de foto’s.
Zo kunt U zien wat wij met de aan het museum geschonken foto’s doen
Hebt U interesse om daaraan mee te werken, geef het dan door aan een van de bestuursleden, en hij of zij zal U nader informeren.
 

Jubileumjaar 2015

De vereniging “Streekhistorisch Centrum “bestaat volgend jaar 25 jaar.
Op 6 december 1990 is de officiële acte ondertekend.
Een goede reden om dit heugelijke feit op een feestelijke manier te vieren.
Het bestuur heeft besloten, om alle activiteiten die we jaarlijks organiseren een extra impuls te geven in het kader van dit jubileum.
Dat doen we bij de opening van het musemjaar, de fietstocht op tweede pinksterdag, maar ook bij het zomerfeest, de boeldag en het kiekieskieken.
Let op de aankondigingen in de Posthoorn van begin volgend jaar, en laat U verrassen.
 

Zomerspelen 2014

Op de zomerspelen zal dit jaar ook het museum weer aanwezig zijn.

We zullen een 20 tal mappen met foto’s van woningen in Slagharen laten zien en vragen de bezoekers om te helpen met het compleet maken van de gegevens.   We willen graag zoveel mogelijk gegevens hebben en U kunt ons daar mee helpen.

De mappen zijn gemaakt door Andre Flapper, een oud Slagharenaar, en hij is al een paar jaar bezig met het in kaart brengen van Slagharen zo rond 1960.

In de grote tent kunt U ons vinden op zaterdag 21 juni.

Wie helpt ons hiermee ???????

Kerstmarkt 2012

Op de kerstmarkt van 12 december jl. hebben weer veel vrijwilligers hun best gedaan. Een aantal hield zich bezig met het bakken van knieperties om deze te verkopen en een nog grotere groep voerde om het half uur het toneelstuk op van Scrooge. Dit bekende toneelstuk geschreven door Charles Dickens blijft vooral in deze tijd van het jaar een veel bekeken en geliefd toneelstuk.
Voor een sfeerimpressie verwijzen wij u graag naar de onderstaande foto's.

Kiekiesavond 23 mei een groot succes!

De kiekiesavond van 23 mei jl. was een groot succes! Veel mensen kwamen kijken en hadden aardig wat informatie voor ons! De onderstaande foto's geven goed beeld van de sfeer van deze avond!

 

Opening Museum Slagharen

Museum Het Oale Meestershuus in Slagharen werd zaterdag geopend voor het nieuwe seizoen. Bij de goed bezochte opening waren onder andere de veteranen van Nieuw Guinea en wethouder René de Vent aanwezig. Voorzitter Jan Bruins bedankte de vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat het museum er weer piekfijn uitziet.

"Zonder vrijwilligers kan het museum niet bestaan," aldus de voorzitter van het museum. Fred Ireew, een ex-inwoner van Nieuw Guinea vertelde over hoe Nieuw Guinea is ontstaan. Het thema van dit jaar is: 'Van Slagharen tot Merauke'.
Wethouder René de Vent wenste namens de gemeente Hardenberg het bestuur van het museum een prachtig seizoen toe.

 

 


 

Verslag jaarvergadering 2012

Op 12 maart 2012 werd in de Haarslag de algemene ledenvergadering gehouden.


Naast het bestuur waren van de leden 25 personen aanwezig.

Voorzitter Jan Bruins opende de vergadering om 20.00 uur. In zijn openingswoord gaf hij in grote lijnen aan welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Hij sprak zijn grote waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers en benadrukte dat door hun inzet we toch terug kunnen kijken op een redelijk goed jaar. De bezoekers aantallen waren wel minder dan het vorige jaar, maar dat is in de hele museumwereld een trend, dus ook voor ons. Daarnaast gaf hij aan welke activiteiten er voor 2012 op de rol staan. Het gaat dan om twee tentoonstellingen n.l. over Nieuw-Guinea, en oude kinderkleding. Aan beide tentoonstellingen wordt hard gewerkt door een aantal vrijwilligers. Omdat het ledenaantal terugloopt, kondigde hij aan dat het bestuur voornemens is om een ledenwerfactie op te zetten.

Secretaris Jan Everts gaf daarna een toelichting op het jaarverslag 2011. Hij wees kort op de gewijzigde functies binnen het bestuur nl. voorzitter is Jan Bruins en secretaris Jan Everts. Daarna vertelde hij over de schenking van Andre Flapper. Het betreft hier een verzameling van een zeventel mappen met veel informatie over de woningen en hun bewoners in Slagharen. Een hele mooie aanwinst voor het SHC, waar het bestuur ook in 2012 veel aandacht aan zal besteden. Vervolgens gaf hij nadere informatie over het opgestarte project om foto’s te gaan scannen. Inmiddels zijn er al ca 6250 gescand, en die worden nu bewerkt in een programma dat op termijn uitwisselbaar is met de collega musea binnen de gemeente Hardenberg.

De penningmeester gaf een overzicht van het financieel gebeuren in 2011. De vergadering ging akkoord met het gevoerde beleid. Vervolgens werd de begroting 2012 doorgenomen en akkoord bevonden.

Ronald gaf namens het bestuur wel aan dat mensen die betalen met een acceptgiro € 1,75 extra zullen moeten betalen voor de extra kosten. Ook ging de vergadering akkoord met een contributie verhoging van € 12,50 naar €13,50.

De drie aftredende bestuursleden Jan Bruins, Ronald Hegteler en Jan Vogelzang, allen herkiesbaar, werden alle drie herkozen.

Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en kondigde aan dat Jan Everts na de pauze een powerpoint presentatie zal houden over de natuur.

De aanwezigen genoten van de prachtige presentie en een groot applaus was zijn deel.

In de pauze werd de nieuwe website getoond via de beamer.

Nieuwe exposities dit seizoen

Als bestuur zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van twee nieuwe exposities.

De keuze is gevallen op de exposities die gaan over Nieuw Guinea en over oude kinderkleding. Exposities die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken!

Verkoopstand Kerstmarkt 9-12-2011

Aanstaande vrijdagavond, 9 december 2011, zullen we onze overheerlijke knieperties weer verkopen!

Museum Slagharen zal ook met een stand aanwezig zijn op de Kerstmarkt.

Hieronder ziet u een foto waar onze vrijwilligers bezig zijn met het bakken van deze lekkernij.