Streekhistorisch centrum Slagharen opent deuren.

Zaterdag 2 april opende oud-voorzitter Jan Bruins, die twee dagen eerder tijdens de jaarvergadering afscheid nam, het nieuwe museumjaar in Slagharen. Dit deed hij nadat vicevoorzitter Albert Jan Nijeboer hem de sleutel van het “Oale Meesterhuus” had overhandigd.


Daarna mochten de gasten naar binnen om een nieuw aantal exposities te bewonderen. Met name de schitterende verzameling verdedigingswapens van Harry Spijker uit Hardenberg trok de aandacht. Hierin laat hij zien hoe de mensen in Nederland en deze omgeving zich verdedigden tegen onverlaten. De heer Spijker was zelf aanwezig om enthousiast antwoord te geven op alle vragen die werden geteld. Verder aandacht voor 100-jaar geschiedenis in en om de kapel in Schuinesloot en een overzicht van poëziealbums en jongensboeken. Daarnaast een bonte verzameling eierdopjes van mevr. Zomer en een collectie radio-ontvangtoestellen van dhr. Luijmes, beiden uit Lutten. In de Haarslag hebben de dames van ‘Zij Actief’ een overzichtstentoonstelling ingericht van hun activiteiten in de afgelopen 70 jaar. Het museum is geopend tot eind oktober op maandag van 13:30 tot 16:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.


Foto's van dit evenement
                                        Filmpje van dit evenement

Afscheid voorzitter Jan Bruins

Donderdagavond 31 maart werd, op een uitstekend bezochte ledenvergadering van het Streekhistorisch centrum Slagharen, afscheid genomen van voorzitter beheerder Jan Bruins.
In de Haarslag werd na de gebruikelijke agendapunten zoals notulen, jaarverslag en het financieel verslag, de begroting voor 2016 met algemene stemming aangenomen Daarna werd afscheid genomen van voorzitter beheerder Jan Bruins. Na 8 jaar geeft hij de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Albert Jan Nijeboer uit Lutten.
Na het officiële gedeelte werden de aanwezigen verrast met een optreden van een oude zanggroep uit Slagharen genaamd ‘Sweet Memory’. Zij brachten een repertoire uit de jaren 60/70 wat door de aanwezigen met enthousiast meezingen werd beloond.

  

Opening museumjaar 2016

Op zaterdag 2 april a.s. opent het Streekhistorisch museum in Slagharen haar deuren voor het inluiden van het museumjaar 2016. Alle leden zijn die dag van harte welkom, om te zien wat het museum dit jaar te bieden heeft.

Een hele mooie verzameling verdedigingswapens van dhr. Spijker uit Hardenberg laat zien hoe de mensen in Nederland en deze omgeving zich verdedigden tegen onverlaten. In de Haarslag hebben de dames van ‘Zij Actief’ een overzichtstentoonstelling ingericht van hun activiteiten in de afgelopen 70 jaar. Verder aandacht voor 100-jaar geschiedenis in en om de kapel in Schuinesloot. Daarnaast een overzicht van poëziealbums en jongensboeken. Verder een eierdopjes verzameling van mevr. Zomer en een verzameling radio-ontvangtoestellen van dhr. Luijmes, beiden uit Lutten. Dit alles maakt een bezoek aan het museum meer dan waard. Alleen al om te zien wat mensen zoal verzamelen. Noteer alvast in uw agenda: 2 april 2016.

Zie ook onze rubriek "Exposities". 

Jubileumfeest van het “Oale meestershuus”

In de R.K. kerk in Slagharen werd zaterdagavond het 25 jarig bestaan van de Historische vereniging feestelijk gevierd. Het bestuur had voor deze avond het “Intermezzo Friesland “uitgenodigd.  Deze groep, bestaande uit 5 geschoolde zangeressen en een pianist gaven een spetterende show met als titel “van wie is deze koffer?“ Ze brachten liedjes ten gehore uit verschillende gevarieerde genres van operette, luisterliedjes en bekende meezingers.  Op het repertoire stonden o.m. “ik trek mijn wandelschoenen aan” en zij kon het lonken niet laten “van Wim Zonneveld. Ook het Viljalied, het bloemenlied , een ABBA – medley en het komische Griekse liedje “stroeivoei” werden ten gehore gebracht. De groep werd met een enthousiast applaus bedankt voor hun geweldige optreden. De vele aanwezigen hebben kunnen genieten van een prachtige avond, waarmee tevens het jubileumjaar werd afgesloten.

Klik op deze link voor een overzicht van deze avond. Deze rapportage is gemaakt door Henk Taselaar.

Kerstmarkt en het Oale Meestershuus

Dickens sfeer rond het Oale Meestershuus

De kerstmarkt in Slagharen op vrijdagavond 11 december kende een uitstekende sfeer en de talrijke bezoekers genoten van een groot aanbod van kramen en stands van verenigingen.

Rond en in het "Oale Meestershuus" was een Dickens sfeer gecreëerd. Mr. Pickwick, Scrooge, Christmas Carol Singers, weeskinderen, kantoorklerken en deftige lieden, ze waren er allemaal. Maar het Streek historisch centrum had ook een echte kerststal. In de onlangs gerenoveerde plaggenhut hadden Jozef en Maria een onderkomen gevonden voor hen en het pasgeboren kindeke Jezus. Diverse koren en kleine ensembles brachten mooie Kerst Carrolls ten gehore en de kinderen studeerden in Dickenstijl Kerstliedjes in.

Klik op deze link voor een door Roelof Overweg gemaakt filmpje over de kerstmarkt.

Overhandiging boekje 25 jaar SHC

Bijgaand een paar foto's van de overhandiging van het boekje 25 jaar SHC aan wethouder Rene de Vent op 27 november j.l.

De voorzitter Jan Bruins hield een speech, waarin hij Reinder Sanders bedankte voor het maken van dit boekje.

Een overzicht van 25 jaar vereniging "het Oale Meestershuus" waarin heel veel leuke, mooie en wetenswaardige momenten staan vermeld.

Ook bedankte hij de vele vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt dat ons museum alweer zo lang bestaat, en deed een oproep aan iedereen, op naar de volgende 25 jaar.

Dhr. en mevr. Sanders kregen een geschenk overhandigd van de voorzitter als blijk van waardering.

Vervolgens sprak de wethouder de aanwezigen toe. Hij wenste de vereniging alle goeds toe, en bedankte de voorzitter voor het eerste exemplaar van het boekje, 25 jaar SHC. Hij memoreerde dat het belangrijk is dat het verleden levend gehouden blijft worden, want: Wie het verleden niet kent, kan het heden niet doorgronden noch de toekomst richting geven.  Een wijze uitspraak waar iedereen zich in kon vinden.

Na het officiele deel konden de aanwezigen nog even gezellig napraten.

Namens het bestuur: Jan Everts

Vrijwilligers bedankfeestje

Op 9-10-2015 hebben we voor alle vrijwilligers een bedankfeestje georganiseerd.
Om 13.00 uur vertrok de afgeladen bus voor een tour door zuid-west Drente
Via allerlei binnenweggetjes werden de rondgetourd door dit mooie deel ven de provincie.
Onderweg werd er veel informatie gegeven over de route, en wat er zoal te zien was.
Tegen 4 en. werd en een stop ingelast in Vledder, waar we wat gedronken hebben.
Ook de terugreis was zeer interessant.
Terug bij het museum werden we onthaald op een paar drankjes en een chinees buffet.
Dat ging erin als...... juist ja, dat bedoel ik.
Het was al met al een heel gezellige dag, waar we allemaal van hebben kunnen genieten.
Namens het bestuur: Jan Everts

De plaggenhut

De aanblik van de plaggenhut bij het museum was de laatste tijd niet om aan te zien.
De plaggen op het dak waren eigenlijk geen plaggen, maar meer heidepollen met veel zand.
Door de vele regen spoelde veel zand weg waardoor het er steeds meer onverzorgder ging uitzien.
Een goede reden voor het bestuur om daar wat aan te gaan doen. Er zouden gratis oud Hollandse pannen beschikbaar gesteld worden, maar door omstandigheden kon dat niet op korte termijn gerealiseerd worden. Dus werd er besloten om nieuwe “oud Hollandse“ pannen te gaan kopen.
Een aantal vrijwilligers, Anton Gerrits, Sander Berg, Johan Sieljes en Chris v.d. Most waren bereid om een paar dagen te besteden aan het verbeteren van de plaggenhut. Het resultaat……een prachtig, modern gereorganiseerde plaggenhut met een nieuw dak, voorzien van oud Hollandse dakpannen. Op de open monumentendag kon onze vernieuwde plaggenhut bewonderd worden, met dank aan de vrijwilligers.
Blijft natuurlijk wel de vraag of de naam, plaggenhut, nog wel goed is.
Wie heeft er een andere naam voor in gedachten? Laat het weten aan het bestuur.

Namens het bestuur : Jan Everts

Verslag Open Monumentendag 2015

Bijgaand een aantal foto's van de open monumentendag 2015.
Bij de opening heeft onze voorzitter Jan Bruins en toespraak gehouden, en daarna Wethouder Rene de Vent
Er waren toen ca 50 personen aanwezig, waaronder afgevaardigden van Sibculo, Gramsbergen Dedemsvaart en Hardenberg.
De Onstwedder gaarven waren aanwezig met diverse ambachten en ook de plaatselijke kunstenaars Ab Bout en Ria Huijgen die demonstraties gaven en hun werk lieten zien.
In de loop van de dag druppelden regelmatig bezoekers binnen.
Om ca 16.00 uur hebben we de zaak afgesloten en nog even nagezeten
Al met al een gezellige dag!

Open monumentendag 2015

De open monumentendag zal plaatsvinden op 12 september 2015.
De officiële opening is in ons museum in Slagharen en zal verricht worden door wethouder de Vent om 10.00 uur. (Herenstraat 24 te Slagharen)
Het thema van de OMD is dit jaar “ Kunst en ambacht.”
Op het museumterrein en in de haarslag zullen Ad Bout en Ria Huijgen, onze lokale kunstenaars, hun werk laten zien en demonstraties geven.
Ook zullen er diverse ambachten worden gedemonstreerd en een straatmuzikant zal de dag opvrolijken met leuke deuntjes.
Ook in Hardenberg, Dedemsvaart Gramsbergen en Sibculo zal aandacht besteed worden aan de OMD.