Publicaties Kwartaalblad "de Posthoorn"

Het kwartaalblad De Posthoorn van het Streekhistorisch Centrum te Slagharen, Lutten, Schuinesloot komt binnenkort weer uit met het juni nummer en heeft daarin weer enkele interessante artikelen.

Ben Spijker geeft een overzicht van een tak van de Spijker of Spiker genealogie. Een deel is in 1889 naar Amerika geëmigreerd. In deze aflevering doet Ben uit de doeken hoe het ging met de nakomelingen van Johannes Gerhardus of Jan Geert Spijker die in Nederland bleven. Een scala van Slagharense namen duiken daarin op: Doldersum, Sieljes, Hullegie, Finkers, Plass, Van der Sleen, enz.
Ex-voorzitter Jan Bruins dook in het museum-archief en het viel hem op dat er in 60 jaar heel wat veranderd is in Overijssel, en in het bijzonder in de gemeenten Hardenberg, Avereest en Gramsbergen.

Lees meer...

Opening museumjaar 2017

Klik op afbeelding om de video te bekijkenBouwe Bemboom opent museumseizoen.

Zaterdag 1 april verrichten Bouwe Bemboom en zoon Henk Bemboom jr. de openingshandeling van het Streekhistorisch museum Slagharen. Dit naar aanleiding dat er in de Haarslag, het ontmoetingscentrum achter het museum, een grote overzichts expositie is ingericht over het Shetland Ponypark Slagharen waarvan Henk Bemboom sr., vader en grootvader van Bouwe en Henk, de oprichter was.

In het museum zijn twee exposities ingericht. Een over 175 jaar Slagharen, gemaakt en ingericht door leerlingen uit het basisonderwijs die veelvuldig het museum bezoeken. De tweede expositie is een overzicht van hoeden en klederdrachten uit vroeger tijden gedragen in deze streken. Met het doorknippen van een groot doek gespannen voor de toegangsdeur verschaften Douwe en Henk zich een weg naar de deur die Henk middels een sleutel opende. Het museum is geopend op dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur.

(Klik hier of op de afbeelding rechtsboven voor een video-verslag)

Jaarvergadering Streekhistorisch centrum

Donderdag 30 maart vond in de Haarslag de jaarvergadering plaats. Voorzitter (a.i.) Albert Jan Nijeboer mocht een grote ledenschare begroeten en een speciaal welkom aan de ereleden. De verschillende verslagen, jaarverslag, financieel verslag, werden geaccordeerd. De bestuursleden Elly Schlepers en Adelheid Kleinheerenbrink werden herkozen en de nog openstaande vacature wordt, onder groot applaus, opgevuld door Martin Viskaal.


Na de pauze wist schrijfster en voorvechtster van de Drentse streektaal, Marga Kool, haar toehoorders soms tot een bulderende lach en soms tot ingetogen ontroering te verleiden. Haar schitterende voordrachten uit eigen werk werden bijzonder gewaardeerd.


De avond werd besloten met het nuttigen van een 'habbekrassie'.

Vrijwilligers instructie avond

Om de taak van Jan Everts te verlichten zullen Mieke Spijker en Henk Bols een aantal taken overnemen. Mieke zal een aantal taken op zich nemen betreffende de werkzaamheden binnen de muren van het museum, en Henk zal taken overnemen betreffende alles rondom de gebouwen. Er is een taakomschrijving gemaakt voor de beide vrijwilligers. De planning voor de gastdames-heren is gereed. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van een ieder. Dat lukte niet altijd, dus er zijn wat verschuivingen. Hopelijk kan iedereen zich daarin wel vinden.

Op zaterdag 1 april (geen grap) is de officiële opening van het museumjaar 2017. Zoals al eerder gezegd, zal Bouwe Bemboom die verrichten.

Een woord van dank naar de vele vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats. Het gehele museum, de Haarslag, het tbc huisje, het stookhok en de plaggenhut zijn weer helemaal schoongemaakt. Ook diverse reparaties zijn verricht. De wasmachine in het stookhok heeft weer een goede bodem, de kast in het kledingmagazijn is weer klaar, en er wordt hard gewerkt aan de afscheiding met buren v.d. Most, zodat het treintje weer helemaal van voor naar achter kan rijden. Er zijn nog plannen voor een soort afdak voor de trein bij de voordeur van de Haarslag. Ook de bomen zijn gesnoeid, waardoor er hopelijk weer wat meer zonlicht op ons gras kan schijnen. In de ontvangstkamer hangt een schema, waarop aangegeven diverse kleine werkzaamheden die door de dienstdoende gastdames-heren verricht kunnen worden. 

Opening museum jubileumjaar 2017

Het bestuur van het Streek Historisch Centrum Lutten, Oud Lutten, Slagharen, Schuinesloot, halfweg de Krim en de Belte nodigt u van harte uit, aanwezig te zijn bij de opening van het museumjaar 2017. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 1 april 2017 om 14.00 uur in de Haarslag, achter ‘t Oale Meestershuus, Herenstraat 24 te Slagharen.


Tevens willen wij U graag kennis laten maken met onze nieuwe exposities. We hebben dit jaar een expositie over het Ponypark in Slagharen, en een expositie met hoedjes en andere kledingspullen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Ook de 3 basisscholen in Slagharen hebben hun medewerking verleend. De kinderen laten zien wat zij vinden van 175 jaar Slagharen.

Na de opening, en eventuele toespraken is er gelegenheid de expositie te bekijken, en even nagenieten met een hapje en een drankje.
Hopelijk tot ziens op 1 april 2017
    

RaboClubKas spekt Oale Meestershuus

Met RaboClubkas spekt de Rabobank dit voorjaar ook de clubkas van het olde Meestershuus! Tenminste… als jij op ons gaat stemmen! Er is in totaal 150.000 euro beschikbaar en iedere stem is geld waard. Ben jij 18 jaar of ouder en klant van Rabobank Vaart en Vechtstreek? Stem dan tussen 1 t/m 17 maart op ons. Alvast dank voor jouw stem.
Meer info: http://rabo.nl/nkl/clubkas
 

Kiekies kieken in ’t olde Meestershuus

De fotoherkenning in de Haarslag achter het museum 't olde Meestershuus in Slagharen leverde veel nieuwe namen en gegevens op van enthousiaste bezoekers. ‘We komen tijd te kort’, was een reactie.

Hieruit blijkt wel dat de fotoherkenning in een behoefte voorziet. Hoewel het aantal bezoekers wat achter bleef bij de verwachting hadden de aanwezigen volgens eigen zeggen tijd te kort om al het  materiaal wat hun belangstelling had door te nemen. Wellicht een idee voor het bestuur om eens na te denken om meer dagen per jaar belangstellenden uit te nodigen om het enorme archief te laten inzien en daarmee de documentatie completer te krijgen. Via een reactie op facebook kwam een tip om met fotoboeken bejaardencentra te bezoeken. Ideeën te over om over na te denken en te handelen.

Fotoherkenning of kiekieskieken

Op woensdag 28 en donderdag 29 december gaan de deuren van museum ’t Olde Meesterhuus en de Haarslag in Slagharen weer open voor de fotoherkenning. Elke middag van 13.30 tot 16.00 uur bent u hartelijk welkom. Een aantal vrijwilligers is bezig met het digitaliseren van de vele foto's die het museum  in haar bezit heeft. We willen graag zoveel mogelijk informatie over vroeger vastleggen en u  kunt ons daar mee helpen. Interessant zijn de “Herinneringen aan Slagharen “ van André Flapper.  Deze collectie bestaat inmiddels uit 35 mappen met heel veel informatie over Slagharen. Alle woningen in Slagharen staan erin vermeld en wij willen graag alle gegevens achterhalen van de vroegere bewoners. Maar ook informatie over verenigingen uit Slagharen en omstreken zijn van harte welkom.

Sunterkloashuus 2016

Op 26 november was Sinterklaas met zijn pieten in het museum is Slagharen neergestreken. Veel kinderen hebben, met hun papa, mama, opa en oma een bezoek gebracht aan de goedheilig man. Eerst kwamen ze bij de knutselpiet, waar ze een hoofdband konden maken met hun naam erop geschreven. Daarna op naar de pepernotenbakpieten, die druk in de weer waren met bakken. Ook de kinderen mochten zelf pepernoten bakken. In de mooie kamer van het museum, zat de rijmpiet. Hij maakte voor elk kind een rijmpje, en dat werd erg gewaardeerd. Als laatste, en natuurlijk het belangrijkste, een bezoek aan sinterklaas en de hoofdpiet. Sommige kinderen vonden dat wel erg spannend, vooral als de sint vroeg om een liedje te zingen. Het hele museum was door een groot aantal vrijwilligers, weer helemaal ingericht als pakjeshuus. Overal stonden pakjes voor de kinderen uit Slagharen. Al met al was het een hele leuke dag.